Γιώργος παπαστεφάνου μια φορά θυμάμαι


Την ημερίδα χαιρέτισε ο τιμηθείς από τους Νοσηλευτές Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ κ. Γλαύκος Χατζηπέτρου, ο οποίος ανέλυσε το ιστορικών των αγώνων και κατέδειξε τις επιτυχίες των Κλάδων Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού και Προσωπικού Ψυχικής Υγείας. Η κυρία Μαρία Ιακώβου, μέλος του ΔΣ του Κλάδου Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού της ΠΑΣΥΔΥ αναφέρθηκε στο ρόλο της ηθικής στα επαγγέλματα Υγείας. 


Γιώργος Παπαστεφάνου Μια Φορά ΘυμάμαιΓιώργος Παπαστεφάνου Μια Φορά ΘυμάμαιΓιώργος Παπαστεφάνου Μια Φορά ΘυμάμαιΓιώργος Παπαστεφάνου Μια Φορά Θυμάμαι

jwlup.gemist.us